GENSKA TERAPIJA PDF

Genska terapija je jedan od teorijski najperspektivnijih pravaca razvoja terapije u današnjoj medicini. Podloga znanja o identifikaciji i prijenosu. Tuesday, March 12, at PM – PM UTC+ More than a year ago. pin. Gradska knjižnica Samobor. Krležina 9, Samobor. Show Map. human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski vidi: genska terapija human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski.

Author: Zuluzshura Kakus
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 July 2017
Pages: 123
PDF File Size: 10.88 Mb
ePub File Size: 8.13 Mb
ISBN: 704-5-95613-772-7
Downloads: 66074
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Galar

Brojne su tehnike transformacije koje za cilj imaju modifikaciju tumorskih stanica in vivo. Zato se alternativno pristupa direktnoj primjeni TIL —ova u tumor kao svojevrsnih prenosilaca antitumorskog proteina.

Genska terapija — Википедија, слободна енциклопедија

Tekst je dostupan pod slobodnom licencom Autorstvo-Dijeliti pod istim uvjetima ; mogu se primijeniti i geneka uvjeti. Ova stranica je posljednji put izmijenjena na datum 4 septembar u Uz sve elaborirane terapiia kloniranja i genske terapije, postoje i brojni stvarni ili hipotetski rizici aplikacije navedenih biotehnologija.

Jedna podrazumijeva transfer antisens gen faktora rasta IGF—1. Genski nokaut Genski nokdaun Gensko ciljanje. Vektori u genskoj terapiji mogu biti virusnog i nevirusnog porijekla.

  DECRETO 2833 DE 1981 PDF

Taj proces se zasniva na ekstrakciji DNK individue kojoj je potrebna transplatacija. Reproduktivno kloniranje je skupo i relativno neefikasno.

Uvod u humanu imunogenetiku. Imenski prostori Stranica Razgovor. Za isporuku CF gena u epitel pacijenata koristi se nekoliko vektora. Zatim se transformisane stanice se podvrgavaju selekciji na selektivnoj hranljivoj podlozigdje se dijele samo one koje su primile stranu DNK, dok ostale ugibaju. Ledene minus bakterije Vakcina za hepatitis B Onkolitski virus.

Retrovirus—posredovanom inkorporacijom gena za HLA —57 antigen u tumor kod osoba koji ne posjeduju HLA —57 antigen dovodi do indukcije imunog odgovora prema HLA —57 proteinu.

Svi se odnose na istovjetan proces: Biologija Genetika Biotehnologija Bioetika.

Što je genska terapija?

Roundup ready soja Vistive Gold. On kodira — kD — proteintzv. Mikroinjektiranjebiolistikaelektroporacija i infuzija su novije tehnike genske terapije, koje komplementiraju ili substituiraju aplikaciju pomenutih nevirus vektora.

Prvi transgeni nehominidni primat bio je rezus majmun Izdvajaju se nakon pet dana od iniciranja diobe — u fazi blastocita. Okarakterizirano je preko 4.

Genska i farmakološka terapija molekulama pratiteljima | Dr Med

Drugi pristup se bazira na inserciji stimulatora, tj. Na drugim projektima Wikimedia Commons. Genski korigirani autologni T — limfociti su bili injicirani dvjema djevojkama koje pate od ovog oboljenja.

  AVERY DULLES MODELS OF REVELATION PDF

Insekti Ribe GloFish Losos. Preuzeto iz ” https: Spisak tehnologija u nastajanju Tehnologija.

Genska terapija

Cijela postavka bazira se na tome da nakon injiciranja transformiranih TIL —limfocita, koji nose gen za antitumorski protein, dolazi do lokalizirane aktivacije TIL—limfocita i produkcije antitumorskog proteina te, shodno tome, i regresije tumora.

Ciljani imuni odgovor konsekventno biva usmjeren na tumor koji producira strani antigen. Ovo vodi ka terapoja T i B limfocita. Isporuka Terqpija —a je demonstrirana sa oba vektorska tipa. U lipidne micele se mogu inkapsulirati molekule DNK gena lipopleksi su mnogo kompleksnije — virusolike stukture.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije. To je rijetka genopatiju koja se ispoljava kao vrlo ozbiljna imuna deficitarnost kod djece.

Razumljivo je da ljudski organizam violentno odbacuje implantirane nativne svinjske organe. Izbor metoda genskog transfera ovisi o prirodi ciljanog tkiva i metoda aplikacije: